Projecte final Disseny Editorial Digital

Editorial digital // 2015

Unos Tipos Duros

Projecte final Disseny Editorial Digital

Editorial digital  // 2015

Revista digital per a iPad dissenyada dins de l'assignatura de disseny editorial digital.

 

Partint de la pàgina web sobre tipografia de www.unostiposduros.com, s'ha creat una versió

de revista digital amb els continguts de la web. Quan al disseny utilitzat s'ha optat per diverses tipografies, ja que el projecte requeria varietat tipogràfica marcada pels continguts. Cromàticament s'utilitza tres colors que van combinant durant tota la publicació.

 

Respecte al disseny interactiu s'ha utilitzat una doble lectura per tal d'aprofundir més en certs apartats i donar més interactivitat a la publicació; de la mateixa manera que s'han inclòs un seguit d'il·lustracions a la publicació extretes de materials d'impremta dels anys 20 i 30 del segle passat, per tal de donar un to a la publicació més pròxim a les revistes per impressors com la gaceta de las artes gráficas o la crónica poligráfica. 

 

Quan al contingut s'ha pensat com una publicació amb reportatges sobre persones rellacionades en el món gràfic (2 reportatges per número), també inclou un catàleg tipogràfic on poder mirar l'obra del tipògraf (cada número canvia la casa tipogràfica) i finalment també inclou a l'inici un petit tractat sobre tipografia.