Vermuteria El Garitu

Vermuteria El Garitu

Imàtge gràfica i Social Media // 2017

Es ben sabut que Catalunya és llar d'una llarga tradició d'elaboradors de vermut, per aquest motiu quan vam plantejar la imatge gràfica d'aquest nou establiment situat a Esparreguera vam optar per fer una gràfica que seguis aquesta "tradició", utilitzant tipografies dels anys 30 i que la gràfica ens recordés aquesta tradició però que a la vegada fós moderna i actualitzada.

 

Vam partir de la tipografia Grotesca Fantasia de la Casa Gans, i vam digitalitzar-la. Paral·lelament la construcció de la identitat va sorgir del format típic de cartell molt simple enmarcat per un filet i vam complementar-lo amb dos sifons, emblema molt típic de la vila, que fins fa poques dècades alvergava fins a 3 cases de begudes carbonatades.